Tìm hiểu về phụ gia trong thực phẩm

Tìm hiểu về phụ gia trong thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là gì? Phụ gia thực phẩm là các chế phẩm tự nhiên hoặc tổng hợp hóa học có hoặc không có chất dinh dưỡng. Bản thân nó không được tiêu thụ như một thực phẩm nhưng được chủ động thêm vào thực phẩm nhằm mục đích cải tạo, bổ sung một số đặc tính vốn có của thực phẩm.

Xem tiếp Bình luận